top of page

SoundBody Practices / SesBeden Pratikleri

Workshops / Atölyeler;

SoundBody Meetings / SesBeden Buluşmaları
One to one Soundhealing  / Bire bir Ses Şifası Seansı

Sound Journey / Ses Yolculuğu

SesBeden Pratikleri 

Var olan her şey titreşimlerden oluşuyor. Biricik bedenimiz de titreşiyor ve kendi özgün sesini yaşama yayıyor. Tüm yaşamımızı bu ses ve bu sesi nasıl akortladığımız belirliyor.

Bu yüzden 2014 senesinden beri, ses olan beden kavramı üzerine çalışıyorum. Sezgisel dans ile vokal deneyimi buluşturduğum SesBeden Pratikleri; kendi sesimizi beden üzerinden sezgisel olarak deneyimlediğimiz bir sağaltım ve beden akortlama çalışmasıdır.

2017’den beri SesBeden Buluşmaları kolaylaştırıcılığı yaparak insanların sezgisel dans ve doğal sesleri vasıtasıyla kendilerine yakınlaşabilmeleri ve uyum içerisinde hissedebilmeleri için deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu çalışmalarımı 2022 senesinde yayınlanan doktora tezim ile de akademik bir çalışma olarak belgeledim.

SesBeden Pratikleri ile ilk olarak kendi sesimizi bedenlenmeyi amaçlarız. Sesimizin ağzımızdan çıkan ve dışarıya savrulan bir şey olmayışını idrak edebilmemiz için tüm bedenimizi sesimizle doldurup titreştirmemiz ve kendiliğinden, çabasızca bedenden yayıldığını deneyimlememiz gerekir. Doğal sesimiz beden içerisindeki manyetik enerji akışını arındıracağından bedendeki ve sesteki tıkanıklıklar doğal olarak serbest bırakılır. Bu da bedenin tamamının kendi sesimizin eşliğinde hareket etmesiyle ve sürecin duyumsanmasıyla deneyimlenebilir. Deneyim derinleştikçe ses ve bedenin ayrı iki şey olmadığı, birbirini doğuran ve birleyen bütünsel bir dans olduğu SesBeden’i deneyimleriz.

SesBeden Pratikleri; tanımsız, formsuz, isimsiz olanı anlamlandırmaya çalışmadan ses ve hareket yoluyla salıvermekle ilgilenir. SesBeden Pratikleri ile bedenin katmanları arasında sezgisel bir dinleme haliyle derinleşerek, bilinmezin hazinelerine kalbin davuluyla dalar, bedenden akan hikayelerin sesine ve dansına dönüşmeyi deneyimleriz. Bütünsel beden alanımızın evrensel enerjiyle uyumlandığı ve akort edildiği akışlar için sesin ve hareketin dönüştürücü alanına dalarız.

 

 

SoundBody Practices

Everything that exists is made up of vibrations. Our unique body also vibrates and spreads its own unique sound to life. Our whole life is determined by this sound and how we tune it.

​ ​

That's why I've been working on the concept of body as sound since 2014. SoudBody Practices, where I combine intuitive dance and vocal experience; It is a treatment and body tuning exercise in which we intuitively experience our own voice through the body.

​ ​

Since 2017, I have been facilitating SoundBody Meetings and sharing my experiences so that people can get closer to themselves and feel in harmony through intuitive dance and natural sounds. I documented these studies as an academic study with my doctoral thesis published in 2022.

​ ​

With SoundBody Practices, we first aim to embody our own voice. In order to realize that our voice is not something that comes out of our mouth and is thrown out, we need to fill and vibrate our whole body with our voice and experience it spontaneously and effortlessly emanating from the body. Since our natural voice will purify the magnetic energy flow within the body, blockages in the body and voice are naturally released. This can be experienced by the movement of the whole body accompanied by our own voice and the sensation of the process. As the experience deepens, we experience SoundBody, where sound and body are not two separate things, but a holistic dance that gives birth and unites each other.

​ ​

SoundBody Practices; it is concerned with releasing the undefined, formless, nameless through sound and movement without trying to make sense of it. With SesBody Practices, we dive deep into the unknown treasures with the drum of the heart by deepening with an intuitive listening between the layers of the body, and experience transforming into the sound and dance of stories flowing from the body. We dive into the transformative field of sound and movement for streams where our holistic body space is aligned and tuned with universal energy.

SesBeden nedir ve sesin bütünsel alanımızı hissetmemize, evrensel enerjiyle hizalanmamıza katkısı üzerine;


https://www.instagram.com/tv/CKepxrIA3sS/?utm_medium=share_sheet

Neden "SesBeden" ?


https://www.instagram.com/tv/CLypW_zAVY_/?utm_medium=share_sheet

SesBeden Pratikleri'nden, "Sesi Bedene Oturtmak" üzerine mini egzersiz;

Kalp Sesi  "A"


https://www.instagram.com/tv/CLd2ALdA88H/?utm_medium=share_sheet

"SesBeden Buluşması"

 

Sesbeden Buluşması bedenimizle, daha derin bir bağ kurabilmemizi; aslında hali hazırda kurulu olan bu bağı tekrar hatırlayabilmemizi amaçlıyor.


Sesbeden Pratikleri bizi; kendi sesimizi kullanarak bedeni araştırdığımız ve bedensel farkındalığımızı canlandırdığımız; daha geniş olasılıkların bulunduğu ve anda olabileceğimiz bir alana davet eder. Bu davet aynı zamanda evrenin davetidir. Her şeyin ses olduğu titreşimler evreninde, bedenimiz de sestir.Bu sesi parlatmak ve genişletmek; onunla ilişki kurmamız ve bedenimizde salıverilmeyi bekleyen seslerin özgürleştirilmesiyle mümkün olabiliyor.


Sesbeden Buluşması, bu dünyanın kozmik enstrümanları olarak içimizden akan şifa enerjisini uyandırıp,
farkındalıkla yönlendirebilmemiz için bize rehberlik eder. Bedenimizi derin dinleyerek, bedenden  salınan seslerle, bedenimizdeki ve enerji alanımızdaki blokajları, ağır enerjileri dönüştürme fıratımız olur.
Birlikte akış içerisinde, seslerimizle ve bedenlerimizle buluştuğumuzda, kollektif bir sağaltım alanı oluştururuz ve bu büyük bir şifa enerjisi  açığa çıkartır. Bu enerji; tüm grubu güçlendirir, grubun titreşimini yükseltir ve tek bir nabız tek bir ses olduğumuzu bize hatırlatır. Bu da bizi daha sağlıklı, rahat, akışkan ve kendimizle uyumlu hale getirir.

Bu iki günde nefesle,dansla, köklenme egzersizleri, şarkı çemberleri ve oyunlarla sesbedenimizi aktive etmek için bir arada olacağız.
Hepimizin biricik imzası olan sesimizin mucizelerini kucaklamak ve bize yaradılışımızla birlikte verilmiş olan bu hazineyi kutlamak için Sesbeden Buluşması'na davetlisiniz.

"SoundBody Meetings"

 

SoundBody Meetings helps us to establish a deeper connection with our body; In fact, it aims to be able to recall this link that has already been established. SoundBody Practices us; using our own voice to search the body and stimulate our bodily awareness; It invites you to a space where there are wider possibilities and where we can be in the present. This invitation is also the invitation of the universe. In the universe of vibrations where everything is sound, our body is also sound. To brighten and expand this sound; it is possible for us to relate to it and to liberate the voices waiting to be released in our bodies.

SoundBody Meetings, awakening the healing energy flowing through us as cosmic instruments of this world, It guides us to guide with awareness. By listening deeply to our body, with the sounds emitted from the body, we have a fiat to transform the blockages and heavy energies in our body and energy field. When we meet with our voices and bodies in flow together, we create a collective healing field, and this releases a great healing energy. This energy; It strengthens the whole group, it raises the vibration of the group, and a single pulse reminds us that we are one sound. This makes us healthier, more comfortable, fluid and compatible with ourselves. In these two days, we will be together to activate our phoneme with breathing, dance, rooting exercises, song circles and games.

 

You are invited to the SoundBody Meetings to embrace the miracles of our voice, which is the unique signature of all of us, and to celebrate this treasure that has been given to us with our creation.

bottom of page