SoundBody Meeting / SesBeden Buluşması

One to one Soundhealing  / Bire bir Ses Şifası


Sound Journey / Ses Yolculuğu

SesBeden Pratikleri 

SesBeden Pratikleri; tanımsız, formsuz, isimsiz olanı anlamlandırmaya çalışmadan ses ve hareket yoluyla salıvermekle ilgilenir. Sesbeden Pratikleri ile  bedenin katmanları arasında sezgizel bir dinleme haliyle derinleşerek, bilinmezin hazinelerine kalbin davuluyla dalar, bedenden akan hikayelerin sesine ve dansına dönüşmeyi deneyimleriz. Butünsel beden alanımızın evrensel enerjiyle uyumlandığı ve akord edildiği akışlar için sesin ve hareketin dönüştürücü alanında buluşalım.

 

 

SoundBody Practices


SoundBody Practices; it is concerned with releasing the undefined, formless, nameless through sound and movement without trying to make sense. Deepening between the phonemes practices and the layers of the body with an intuitive listening state, we dive into the treasures of the unknown with the drum of the heart, and experience transforming into the sound and dance of the stories flowing through the body. Let's meet in the transformative field of sound and movement for the flows in which our holistic body space is aligned and tuned with universal energy.

SesBeden nedir ve sesin bütünsel alanımızı hissetmemize, evrensel enerjiyle hizalanmamıza katkısı üzerine;


https://www.instagram.com/tv/CKepxrIA3sS/?utm_medium=share_sheet

Neden "SesBeden" ?


https://www.instagram.com/tv/CLypW_zAVY_/?utm_medium=share_sheet

SesBeden Pratikleri'nden, "Sesi Bedene Oturtmak" üzerine mini egzersiz;

Kalp Sesi  "A"


https://www.instagram.com/tv/CLd2ALdA88H/?utm_medium=share_sheet

"SesBeden Buluşması"

 

Sesbeden Buluşması bedenimizle, daha derin bir bağ kurabilmemizi; aslında hali hazırda kurulu olan bu bağı tekrar hatırlayabilmemizi amaçlıyor.


Sesbeden Pratikleri bizi; kendi sesimizi kullanarak bedeni araştırdığımız ve bedensel farkındalığımızı canlandırdığımız; daha geniş olasılıkların bulunduğu ve anda olabileceğimiz bir alana davet eder. Bu davet aynı zamanda evrenin davetidir. Her şeyin ses olduğu titreşimler evreninde, bedenimiz de sestir.Bu sesi parlatmak ve genişletmek; onunla ilişki kurmamız ve bedenimizde salıverilmeyi bekleyen seslerin özgürleştirilmesiyle mümkün olabiliyor.


Sesbeden Buluşması, bu dünyanın kozmik enstrümanları olarak içimizden akan şifa enerjisini uyandırıp,
farkındalıkla yönlendirebilmemiz için bize rehberlik eder. Bedenimizi derin dinleyerek, bedenden  salınan seslerle, bedenimizdeki ve enerji alanımızdaki blokajları, ağır enerjileri dönüştürme fıratımız olur.
Birlikte akış içerisinde, seslerimizle ve bedenlerimizle buluştuğumuzda, kollektif bir sağaltım alanı oluştururuz ve bu büyük bir şifa enerjisi  açığa çıkartır. Bu enerji; tüm grubu güçlendirir, grubun titreşimini yükseltir ve tek bir nabız tek bir ses olduğumuzu bize hatırlatır. Bu da bizi daha sağlıklı, rahat, akışkan ve kendimizle uyumlu hale getirir.

Bu iki günde nefesle,dansla, köklenme egzersizleri, şarkı çemberleri ve oyunlarla sesbedenimizi aktive etmek için bir arada olacağız.
Hepimizin biricik imzası olan sesimizin mucizelerini kucaklamak ve bize yaradılışımızla birlikte verilmiş olan bu hazineyi kutlamak için Sesbeden Buluşması'na davetlisiniz.

"SoundBody Meetings"

 

SoundBody Meetings helps us to establish a deeper connection with our body; In fact, it aims to be able to recall this link that has already been established. SoundBody Practices us; using our own voice to search the body and stimulate our bodily awareness; It invites you to a space where there are wider possibilities and where we can be in the present. This invitation is also the invitation of the universe. In the universe of vibrations where everything is sound, our body is also sound. To brighten and expand this sound; it is possible for us to relate to it and to liberate the voices waiting to be released in our bodies.

SoundBody Meetings, awakening the healing energy flowing through us as cosmic instruments of this world, It guides us to guide with awareness. By listening deeply to our body, with the sounds emitted from the body, we have a fiat to transform the blockages and heavy energies in our body and energy field. When we meet with our voices and bodies in flow together, we create a collective healing field, and this releases a great healing energy. This energy; It strengthens the whole group, it raises the vibration of the group, and a single pulse reminds us that we are one sound. This makes us healthier, more comfortable, fluid and compatible with ourselves. In these two days, we will be together to activate our phoneme with breathing, dance, rooting exercises, song circles and games.

 

You are invited to the SoundBody Meetings to embrace the miracles of our voice, which is the unique signature of all of us, and to celebrate this treasure that has been given to us with our creation.